Banner Kung fu

Wapens - Rechtzwaard

Inhoudsopgave
Wapens
Tijgervork
Speer
Rechtzwaard
Alle Pagina's

Het rechtzwaard (Jian)

De geschiedenis

JianVaak wordt er aangehaald dat de traditionele beoefenaars 3 jaar nodig hebben om stok of breedzwaard aan te leren en voldoende te beheersen. Bij speer en het rechtzwaard ‘plakt’ men er een tijd van 10 jaar aanvast. Deze uitspraak mag natuurlijk niet letterlijk worden genomen maar het geeft wel duidelijk weer dat men voor het goed beheersen van een speer of rechtzwaard (Jian) langere tijd nodig heeft. Hoe dan ook, welk wapen je ook verkiest en afgezien van de moeilijkheidsgraad die je wil bereiken, een sterke en goede basis is nodig om je wapenvaardigheden verder uit te bouwen.

Door de eeuwen heen heeft het rechtzwaard gediend als wapen voor oorlogsvoering, training, plezier, vermaak, dans, opera, ceremonie, etc. De eerste rechtzwaarden verschenen reeds rond de 7 eeuw voor Chr. Omstreeks 496 voor Chr. Tijdens het regeren van Wu & Yue bleek het rechtzwaard ook de gelijke kansen tussen man en vrouw dichter bij elkaar te brengen daar een vrouwelijke zwaardmeester ,Yue Nu genaamd, door de toenmalige koning werd aangenomen om zijn soldaten te trainen. In de latere Han Dynastie (25 voor tot 200 na Chr.) werd vooral het zwaarddansen en het ritueel & ceremonieel dragen van een jian (rechtzwaard) door de keizer en hoog geplaatsten populair. In Zhengzhou (provincie Henan) werden stenen gravures terug gevonden uit de Han periode waar het schermen met rechtzwaarden en het gevecht tussen rechtzwaard en speer op stonden afgebeeld. Tijdens de Strijdende Staten periode diende het rechtzwaard vooral als entertainment, welke nu eigenlijk nog bestaat in de vorm van het moderne wedstrijdgerichte Wushu. Het is elegant, sierlijk en vloeiend maar het martiale is soms nog ver te zoeken.

Onderverdeling in 3 groepen

1. De dans met het zwaard.

De gechoreografeerde routines (denken we maar aan de Chinese Opera) die min of meer op een dans lijken, vaak ook ondersteund door muziek. De bewegingen en vooral de stoot bewegingen hebben louter een amusement waarde voor het publiek. Er worden weinig tot geen “echte & effectieve